lv ru en

Edgars Kramiņš

Edgars Kramiņš

EDGARS KRAMIŅŠ /Latvija/

Noskaties:  YouTube kanālā

Vokālās akadēmijas vadītājs un vokālais pedagogs, pedagoģijas zinātņu doktors.

Radošās darbības pirmā desmitgade saistās ar aktīvu koncertdarbību Latvijā, Lietuvā, Krievijā, ASV u.c., ar režisora darbu Nacionālajā operā, aktiera, režisora un mākslinieciskā vadītāja pienākumu veikšanu Rīgas Muzikāli poētiskajā teātrī.

Otrā desmitgade ir saistīta ar mākslas pedagoģiju daudzās Latvijas skolās, augstskolās un pieaugušo izglītības centros. Veidojis kā akadēmiskās, tā profesionālās mācību programmas saskarsmes, komunikācijas un kultūras darba organizācijas jomās.

Trešo desmitgadi raksturo zinātniskā darbība mākslas pedagoģijas un paraverbālās saziņas jomā, kurā sevī piesaka kā zinātnisku publikāciju un grāmatu autors, maģistrantu un doktorantu pētījumu vadītājs, konsultants, recenzents un eksperts. Monogrāfiju „Runas prasme saziņā”, “Sarunas bez robežām” un retorikas rokasgrāmatas “Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi” autors.

Pašlaik Edgars Kramiņš vada Kultūrizglītības un mākslas centru "Kāpnes", ir Vokālās akadēmijas un Vīnes universitātes viesprofesors, kā arī Jāņa Zābera Starptautiskā vokālistu konkursa idejas autors un mākslinieciskais vadītājs.

Muzikālā teātra aktierim, režisoram un vokālajam pedagogam Edgaram Kramiņam ir plaša pieredze pasniedzēja darbā un dažādās konkursu žūrijās Latvijā un ārzemēs. Paralēli veic arī dažādus pienākumus sabiedriskajās organizācijās. Kopš Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības atjaunošanas 2009. gadā desmit gadus bija tās priekšsēdētājs.

Ir Vokālās mākslas laboratorijas "Izdziedi vasaru" idejas autors un tās darbā piedalās kopš 2014. gada.

www.kramins.lv

 

"Sabiedrības harmoniska attīstība – audzināšanas paradigma šodienas izglītībā”

 

·         Audzināšana kā pieredzes nodošana

ikvienas sabiedrības sociālais uzstādījums, lai cilvēks tiktu pilnvērtīgāk sagatavots „apzinīgai un derīgai” dzīvei, lai ne tikai spētu nodrošināt savu individuālo eksistenci, bet arī iegūtu to, kas palīdz kļūst par personību.

·         Audzināšana kā attieksmes nodošana

ikviena aroda, profesijas pamatā, kur centrā virzāma filosofija jeb domāšana – saruna ar meistaru. Šobrīd tikpat kā neveidojas meistari, jo sabiedrībā nav personību.

·         Audzināšana kā garīga attīstība

sakņojas vērtībās, etniskā struktūrā un tautas pedagoģijas pamatprincipos, veidojot radoši garīgo enerģiju un inteliģenci.

·         Audzināšana kā dzīvības spēks

ikvienas ģimenes, sociālās institūcijas un sabiedrības pamats, kas nodrošina brīvības izjūtu, pašrealizāciju, paškontroli, pašaudzināšanu, pašpilnveidošanos un eksistences jēgu.

Atbalstītāji