lv ru en

Par konferenci

online Konference “Apziņas un matērijas integrācija” 

 

Pieeja konferences materiāliem sadaļā lektori  un: Dodekaria YouTube

  2020.gada 28.martā  notika biedrības “Visuma vārti” organizētā  starptautiskā online konference “Apziņas un matērijas integrācija” ar plašu informatīvi izglītojošu un praktisku programmu, kuras moto ir:

               "Apziņa un matērija ir vienota organisma sastāvdaļas,                                                                        
                           kuras ietvaros ir izpratne, ka cilvēks ar domu spēku                                                
                                       un savām darbībām veido matēriju, vidi un pasauli” 

 

        Apziņa par to, ka ceļi, kuri ved uz Veselumu ir tik daudzveidīgi procesos, izpausmēs un formās iniciēja šo konferenci, lai informētu sabiedrību un dotu impulsu pārmaiņām izpratnē par apziņas un matērijas vienotību caur izglītību un veselību, medicīnu un tehnoloģijām, tā veicinot harmonisku attīstību.

 

konferences dalībnieki un prezentāciju tēmas

 Lektori no Indijas, Krievijas, Latvijas, Vācijas savās prezentācijās vēstīja par:

  • aktuālo tradicionālās un alternatīvās medicīnas integrācijā;
  • inovatīvu metožu izmantošanu izglītībā;
  • harmoniskas dzīves telpas un vides organizēšanu;
  • kvalitatīvas un veselīgas pārtikas nozīmi;
  • emociju enerģētiku augstu sasniegumu sportā;
  • mūzikas un skaņas dziedniecisko terapiju;
  • tehnoloģijām kā palīgu cilvēkiem un sabiedrībai.

Konferences norise

Konferences darba valodas bija latviešu, krievu un angļu ar tulkošanu:

  • latviešu - angļu, angļu - latviešu;
  • latviešu - krievu, krievu - latviešu;
  • angļu - krievu, krievu - angļu valodās.

Atbalstītāji